FARTYGSBEFÄL KLASS VIII

Utbildningen vänder sig till er som använder båt / transportmedel i verksamhet med kommersiellt syfte. Examen ger er rätt att framföra fartyg upp til 20 bruttoton samt 12 passagerare.
Kursen omfattar följande ämnen som är stipulerade i Sjöfartsverkets författningssamling 2005:5.

  • Navigation – terrester navigation / sjökort & publikationer / elektroniska hjälpmedel / meteorologi / sjövägsregler / reseplanering
  • Radarkunskap - teori & praktik
  • Miljö- & fartygsteknik – grundläggande stabilitetsbegrepp / fartygspåverkan / marint miljöskydd
  • Brandskydd – brandorganisation ombord / olika släckmedel och system / släckmetoder
  • Hälso- & sjukvård – grundläggande anatomi / ABC-sjukvård
  • Personlig säkerhet – säkerhetsorganisation ombord / nödsituationer / livflottar & livbåt / pyroteknisk utrustning / olyckseffekt på marina miljön / övningar
  • Passagerarsäkerhet – embarkering / hjälpmetoder / krishantering & förfarande
  • Nödåtgärder – kommunikationsmetoder / nödsignaler & nödtrafik / åtgärder vid ex. kollision el. grundstötning / skadeinventering

Kursen omfattar även vissa praktiska moment såsom: Radarövningar, brandskydd, sjukvård samt radio(VHF). Meteorologiföreläsning kommer att hållas av TV4 meteorologen Madeleine Westin.

Förkunskapskrav: Inga formella förkunskaper krävs. Tid för självstudier utöver de lärarledda tiderna bör avsättas.

Plats: Blidö Idrottsförenings lokaler

Pris: 9000skr p.p. I priset ingår allt studiematriel, passare & transportör

Kontakt: Per Ringhagen tel: 070 – 592 90 27    
                Christopher Ringhagen tel: 0708 – 717 607

Webbmaster: Lena Malm
Skärgårdskontoret Ljusterö AB
Uppdaterad: 06/10/19