FÖRARBEVIS

Vi erbjuder intensivkurser för dig som vill ta förarintyg och som inte har tid att gå 10 veckor.

Förarintyget är frivillig, men det är sannolikt att någon form av förarbevis blir obligatoriskt under 2007 och innehållet i denna torde vara tillfyllest.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i sjömanskap, sjövett, navigation och säkerhet för förare av båtar upp till 12 m längd och 4 m bredd.

Du får lära dig lanternföring, sjövägsregler, kompassens indelning, praktiskt arbete i sjökort, miljö och sjukvård etc.

Vi följer givetvis de krav som NFB (Nämnden för Båtlivsutbildning) har.

Under en helg arrangerar vi kurser som inkluderar så väl teori som praktik. Kurserna går företrädesvis av stapeln på Gräddö Bygdegård och praktiken genomförs med manöver- och navigeringsövningar i vattnen kring Rådmansö.

Pris: 2.100:- + kostnad för kursmaterial, 500:-.

Examinationsavgift om 200:- tillkommer.

Webbmaster: Lena Malm
Skärgårdskontoret Ljusterö AB
Uppdaterad: 06/10/19